top of page
English
GEODETIC PARALLEL

709

polski
English
polski
RÓWNOLEŻNIK GEODEZYJNY
w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości szerokości geodezyjnej B = const.

bottom of page