top of page
English
Geographic Tag Image File Format

219

polski
English
polski
GEOGRAFICZNY ZNACZNIKOWY FORMAT PLIKÓW Z OBRAZAMI
(akronim GeoTIFF), nieformalny, ale jednak powszechnie stosowany, standard rozszerzenia formatu obrazów rastrowych TIFF (Tag Image File Format – Znacznikowy Format Plików z Obrazami) dla zastosowań w geomatyce.
Format ten ma wszystkie cechy bazowego formatu TIFF, a rozszerzenie polega na wprowadzeniu dodatkowych pól (tagów) w nagłówku pliku przeznaczonych do zapisu geoprzestrzennej lokalizacji obrazu przy pomocy współrzędnych narożników i do zapisu danych dotyczących teselacji (patrz: teselacja) zgodnej z geometrią zapisanego obrazu rastrowego.

bottom of page