top of page
English
GEOGRAPHICAL DATA

99

polski
English
polski
DANE GEOGRAFICZNE
dane (patrz: dane), dotyczące obiektów geograficznych (patrz: obiekt geograficzny).

bottom of page