top of page
English
GEOGRAPHICAL GRID SYSTEMS

805

polski
English
polski
SYSTEMY SIATEK GEOREFERENCYJNYCH
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, systemy tworzone na podstawie zharmonizowanej wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości oczek oraz wspólnym punkcie początkowym.

bottom of page