top of page
English
GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE

1002

polski
English
polski
NAUKA O INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Dyscyplina naukowa zajmująca się informacją geograficzną oraz metodyką jej pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i przedstawiania z zastosowaniem technologii informatycznych. Znana jest pod akronimem GIScience wprowadzonym celem odróżnienia od GIS czyli systemów informacji geograficznej traktowanych jako systemy oprogramowania.

JG

Luty 2018

bottom of page