top of page
English
GEOGRAPHICAL OBJECT

495

polski
English
polski
OBIEKT GEOGRAFICZNY
wyodrębniony element (zjawisko) świata rzeczywistego, który jest powiązany z powierzchnią Ziemi i stanowi przedmiot (obiekt) postrzegania i poznawania określony w przestrzeni i czasie; może mieć charakter naturalny lub antropogeniczny.

bottom of page