top of page
English
GEOINFORMATION SYSTEM

782

polski
English
polski
SYSTEM GEOINFORMACYJNY
system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geoprzestrzennych.

bottom of page