top of page
English
GEOSPATIAL INFORMATION

295

polski
English
polski
INFORMACJA GEOPRZESTRZENNA
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (patrz: dane geoprzestrzenne).

bottom of page