top of page
English
GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY (GMES)

240

polski
English
polski
GLOBALNY MONITORING DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
program Komisji Europejskiej prowadzony przy współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), który ukierunkowany jest na ciągłe monitorowanie środowiska oraz dostarczanie danych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej.

Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy GMES i inicjatywą INSPIRE (patrz: INSPIRE).Od roku 2012 program ten nosi nazwę Copernicus.

bottom of page