top of page
English
GRAPHICS-ORIENTED MODEL

467

polski
English
polski
MODEL ZORIENTOWANY GRAFICZNIE
model danych przestrzennych, w którym rozpatruje się elementy graficzne przedstawiane na mapie: punkty, linie, symbole, piksele.

Model zorientowany graficznie może być stosowany w procesach zautomatyzowanego sporządzania i aktualizacji map analogowych, zwłaszcza za pomocą środków właściwych dla projektowania wspomaganego komputerowo (patrz: projektowanie wspomagane komputerowo).

bottom of page