top of page
English
HARD COPY

389

polski
English
polski
KOPIA TRWAŁA
kopia wyświetlanego obrazu uzyskana w urządzeniu wyjściowym na materiale trwałym, np. na papierze.

bottom of page