top of page
English
HARMONISATION OF DATA SETS

268

polski
English
polski
HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH
według prawa geodezyjnego i kartograficznego znowelizowanego ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.

bottom of page