top of page
English
HARMONIZATION

265

polski
English
polski
HARMONIZACJA
według specyfikacji OGC – działalność podejmowana przez środowiska ekspertów w celu osiągnięcia spójności grupy standardów, między innymi poprzez wyeliminowanie wzajemnych sprzeczności lub niejasności.

Przykładem jest zdefiniowanie wspólnego modelu metadanych i schematu aplikacyjnego na podstawie już wcześniej istniejących źródeł. Proces harmonizacji powinien obejmować:

1. Architekturę – poprzez analizę różnych punktów widzenia dotyczących ostatecznych wymagań, przypadków użycia, scenariuszy, przepływu informacji i przepływu zadań obliczeniowych.

2. Modelowanie danych – ich definicje i zapis w języku UML: typów wyróżnień, typów atrybutów, typów danych prostych, zasad kodowania i odwzorowania zależności.

3. Modelowanie schematów – poprzez odwzorowanie i zapis modeli UML w dokumentach XML Schema dla języka GML, odwzorowanie profili do innych profili, a także wyznaczenie powiązań z typami usług.

4. Iteracyjny tryb opracowywania dokumentów – "zbuduj trochę, zobacz jak to działa, zbuduj więcej".

5. Przekazywanie wyników do oficjalnych formalnych organizacji standaryzacyjnych dla zatwierdzenia.

bottom of page