top of page
English
HIDDEN LINE REMOVAL

868

polski
English
polski
USUWANIE LINII ZASŁONIĘTYCH
w renderingu (patrz: rendering) modelu szkieletowego (patrz: model szkieletowy) usuwanie tych linii, które są zasłonięte przez powierzchnie znajdujące się bliżej punktu widzenia.

bottom of page