top of page
English
HISTOGRAM

273

polski
English
polski
HISTOGRAM
graficzne przedstawienie szeregu rozdzielczego (patrz: szereg rozdzielczy), najczęściej w postaci wykresu słupkowego (patrz: wykres słupkowy).

Przykład histogramu w zastosowaniu do interpretacji danych teledetekcyjnych
bottom of page