top of page
English
HORIZONTAL ANGLE

350

polski
English
polski
KĄT POZIOMY
kąt mierzony w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez stanowisko instrumentu geodezyjnego, zawierający się pomiędzy rzutami na tę płaszczyznę dwóch linii celowania stanowiących odpowiednio lewe i prawe ramię kąta.

bottom of page