top of page
English
HORIZONTAL CONTROL

562

polski
English
polski
OSNOWA GEODEZYJNA POZIOMA
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w dwuwymiarowym układzie współrzędnych.

bottom of page