top of page
English
IDENTIFICATION

281

polski
English
polski
IDENTYFIKACJA
jednoznaczne oznaczanie każdego egzemplarza encji, za pomocą odpowiedniego identyfikatora, którym może być atrybut lub grupa atrybutów encji.

bottom of page