top of page
English
IMAGE ENHANCEMENT

946

polski
English
polski
WZMOCNIENIE OBRAZU
procesy zmierzające do polepszenia jakości obrazu, a zwłaszcza ułatwienia jego interpretacji, przez stosowanie algorytmów modyfikujących jego właściwości radiometryczne, spektralne i geometryczne.

bottom of page