top of page
English
IMAGE PROCESSING

666

polski
English
polski
PRZETWARZANIE OBRAZÓW
komputerowe wykonywanie operacji na zapisanym w postaci cyfrowej obrazie, stosowane m.in. w fotogrametrii, teledetekcji i grafice komputerowej.

Przetwarzanie obrazów obejmuje m.in. procesy: wstępnego przetwarzania danych, korekcji obrazu (patrz: korekcja obrazu), wzmocnienia obrazu (patrz: wzmocnienie obrazu), próbkowania (patrz: próbkowanie) i przepróbkowania (patrz: przepróbkowanie), odnowienia obrazu (patrz: odnowienie obrazu), rozpoznawania wzorców (patrz: rozpoznawanie wzorców) oraz klasyfikacji nadzorowanej (patrz: klasyfikacja nadzorowana) i nienadzorowanej (patrz: klasyfikacja nienadzorowana).

bottom of page