top of page
English
INDEX MAP

437

polski
English
polski
MAPA SKOROWIDZOWA
mapa przedstawiająca granice lub zasięgi obiektów oraz ich identyfikatory, może w szczególności pokazywać pokrycie pewnego obszaru mapami określonego rodzaju.

bottom of page