top of page
English
INFORMATION

293

polski
English
polski
INFORMACJA
wiedza uzyskiwana w drodze interpretacji danych (patrz: dane), która w ustalonym kontekście ma określone znaczenie i dotyczy obiektów, takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, zjawiska, procesy i idee.

bottom of page