top of page
English
INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM

793

polski
English
polski
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z roku 2002, zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

bottom of page