top of page
English
INHERITANCE

151

polski
English
polski
DZIEDZICZENIE
w języku UML i innych metodykach obiektowych – dziedziczenie jest podstawowym mechanizmem przenoszenia struktury i zachowania z elementów bardziej ogólnych do elementów określonych bardziej szczegółowo.
Mechanizm dziedziczenia jest najczęściej stosowany do przekazywanie składników, np. definicji atrybutów (patrz: atrybut) i operacji (patrz: operacja), z klasy bazowej (patrz: klasa bazowa) (bardziej ogólnej, nadklasy (patrz: nadklasa)) do jej klasy pochodnej (patrz: klasa pochodna) (bardziej szczegółowej, podklasy (patrz: podklasa)). W aspekcie ontologicznym proces taki nazywany jest specjalizacją (patrz: specjalizacja), a jego przeciwieństwo uogólnieniem (patrz: uogólnienie) (generalizacją).

bottom of page