top of page
English
INSTANT

86

polski
English
polski
CHWILA
według norm ISO 19100, 0-wymiarowy prosty element geometryczny reprezentujący położenie w czasie.

bottom of page