top of page
English
INSTANTIATE

840

polski
English
polski
TWORZYĆ INSTANCJĘ
w INSPIRE, tworzyć obiekt zgodny z definicją, atrybutami, rolami asocjacji i ograniczeniami przyporządkowanymi typowi, dla którego instancja jest tworzona.

bottom of page