top of page
English
INTERNATIONAL FEDERATION OF SURYEYORS

190

polski
English
polski
FIG
Międzynarodowa Federacja Geodetów, której członkiem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

bottom of page