top of page
English
INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING

326

polski
English
polski
ISPRS
Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, organizacja mająca na celu rozwój współpracy międzynarodowej dla postępu fotogrametrii i teledetekcji oraz ich zastosowań.

bottom of page