top of page
English
INTRANET

322

polski
English
polski
INTRANET
sieć mająca cechy i funkcje intemetu, ale ograniczona do określonej grupy użytkowników, co ułatwia ochronę przed nieupoważnionym dostępem.

Intranet może kontaktować się z intemetem przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

bottom of page