top of page
English
ITEM

169

polski
English
polski
ELEMENT
według norm ISO 19100, byt, który może być indywidualnie opisywany lub rozpatrywany.

bottom of page