top of page
English
JAVA

331

polski
English
polski
JAVA
język programowania obiektowego przeznaczony do opracowywania programów, zwłaszcza małych programów zwanych apletami, które są wykonywane przez interpretery wbudowane w przeglądarki WWW (patrz: WWW).

bottom of page