top of page
English
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

248

polski
English
polski
GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
gospodarka, w której wiedza stanowi podstawę rozwoju, a istotną rolę odgrywa informacja, edukacja i technika, w tym technologie informacyjne i komunikacyjne.

bottom of page