top of page
English
LAND, GROUND

261

polski
English
polski
GRUNT
ziemia (patrz: ziemia), nazwa występująca w ewidencji gruntów, często stosowana w odniesieniu do ziemi użytkowanej na potrzeby szeroko pojętego rolnictwa i leśnictwa: grunty rolne, grunty leśne.

Porównaj także teren (patrz: teren).

bottom of page