top of page
English
LAND CONSOLIDATION

713

polski
English
polski
SCALANIE GRUNTÓW
proces obejmujący rejestrację istniejącego podziału gruntów, projektowanie nowego, bardziej racjonalnego podziału oraz jego realizację obejmującą działania prawne, administracyjne, techniczne i inwestycyjne.

Scalaniem obejmuje się grunty nadmiernie rozdrobnione, o rozmiarze i kształcie działek utrudniającym ich użytkowanie, a także grunty ulegające podziałom ze względu na zamierzenia inwestycyjne, np. ze względu na budowę autostrad.

W ustawie Gospodarka nieruchomościami scalanie gruntów w wyżej podanym rozumieniu określa się jako scalanie i podział nieruchomości.

bottom of page