top of page
English
LAND USE

949

polski
English
polski
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zagospodarowanie terenu w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub przeznaczeniem społeczno-gospodarczym (np. mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe) wynikającym z dokumentów planistycznych.

bottom of page