top of page
English
LAYER

879

polski
English
polski
WARSTWA
1. podzbiór mapy cyfrowej (patrz: mapa cyfrowa) określony pod względem tematycznym, np. warstwa hydrograficzna mapy topograficznej lub warstwa ulic mapy miejskiej.
2. w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, podstawowa jednostka informacji geograficznej, która może być uzyskiwana jako mapa z serwera zgodnie z ISO 19128.

bottom of page