top of page
English
LAYER (2)

880

polski
English
polski
WARSTWA (2)
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, podstawowa jednostka informacji geograficznej, która może być uzyskiwana jako mapa z serwera zgodnie z ISO 19128.

bottom of page