top of page
English
LEAST SQUARES METHOD

447

polski
English
polski
METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW
metoda estymacji (patrz: estymacja), rozwinięta i szeroko stosowana jako metoda:
a) wyrównania obserwacji (patrz: wyrównanie obserwacji) tworzących układ, w którym liczba obserwacji jest większa od liczby wyznaczanych parametrów oraz
b) analizowania przewidywanych dokładności w tego rodzaju układzie przed wykonaniem pomiarów, tj. a priori.

Nazwa metody wynika z jej podstawowej zasady, która dla obserwacji niezależnych w sensie statystycznym i jednakowo dokładnych sprowadza się do minimalizacji sumy kwadratów poprawek przyporządkowanych obserwacjom.

Uogólnieniem metody najmniejszych kwadratów jest kolokacja (patrz: kolokacja).

bottom of page