top of page
English
LEGAL PROTECTION OF DATABASES

635

polski
English
polski
PRAWNA OCHRONA BAZ DANYCH
ustawa o ochronie baz danych z 2001 r., która powstała na podstawie Dyrektywy 96/9/EC, zapewnia ich prawną ochronę w szerokim zakresie, traktując bazę danych jako zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, który wymaga istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
Ochrona nie dotyczy oprogramowania bazy danych.
Ustawa przyznaje prawo do ochrony bazy danych producentowi, który poniósł ryzyko inwestycyjne przy jej tworzeniu. Czas ochrony wynosi 15 lat.
Dopuszcza się stosowanie baz do użytku osobistego oraz celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego i administracyjnego, a także, przy podaniu źródła, do celów dydaktycznych i badawczych.
Nie narusza się ochrony treści bazy danych udzielanej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

bottom of page