top of page
English
LINK

617

polski
English
polski
POŁĄCZENIE
w INSPIRE, krzywoliniowy element sieci reprezentujący jednolitą ścieżkę i łączący dwa położenia, które mogą stanowić węzły tej sieci.

bottom of page