top of page
English
LOGICAL IDENTIFIER

284

polski
English
polski
IDENTYFIKATOR LOGICZNY
w obiektowości – identyfikator obiektu niezależny od miejsca gdzie ten obiekt aktualnie się znajduje, w jakim węźle systemu rozproszonego, czy w pamięci operacyjnej czy też na nośniku zewnętrznym.

bottom of page