top of page
English
MACHINE-READABLE MEDIUM

302

polski
English
polski
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH
według ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej. Patrz również: nośnik danych (patrz: nośnik danych).

bottom of page