top of page
English
MAGNETIC AZIMUTH

52

polski
English
polski
AZYMUT MAGNETYCZNY
kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między kierunkiem północy magnetycznej a kierunkiem punktu celu.

bottom of page