top of page
English
MAP GENERALIZATION

212

polski
English
polski
GENERALIZACJA MAPY
proces zmniejszania szczegółowości mapy jako konsekwencja zmniejszania jej skali; może podlegać częściowej automatyzacji dla niektórych rodzajów obiektów i map, np. topograficznych.

bottom of page