top of page
English
MAP NOMENCLATURE

246

polski
English
polski
GODŁO MAPY
alfanumeryczne oznaczenie położenia sekcji (arkusza) mapy wykonanej zgodnie z przyjętym podziałem sekcyjnym, dotyczy np. mapy średnioskalowej pokrywającej obszar całego kraju.

bottom of page