top of page
English
MASS APPRAISAL

631

polski
English
polski
POWSZECHNA TAKSACJA NIERUCHOMOŚCI
proces ustalania katastralnych wartości nieruchomości dokonywany na określonym obszarze, np. jednostki administracyjnej, według obowiązujących zasad i metod oraz na podstawie jednolitych danych.

Wartości ustalone na przyjętą datę taksacji powinny być co roku przeliczane stosując odpowiednie wskaźniki, a także okresowo, np. co kilka lat, aktualizowane.

bottom of page