top of page
English
MEAN SQUARE ERROR

71

polski
English
polski
BŁĄD ŚREDNI


1) dodatni pierwiastek kwadratowy z wariancji (patrz: wariancja) w próbce, który jest estymatorem obciążonym odchylenia standardowego (patrz: odchylenie standardowe) w populacji,
2) oszacowanie odchylenia standardowego w populacji na podstawie wzorów empirycznych.

bottom of page