top of page
English
MEASURE OF INFORMATION

448

polski
English
polski
MIARA INFORMACJI
w teorii informacji, funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia należącego do zbioru możliwych zdarzeń.

bottom of page