top of page
English
MEASUREMENT

623

polski
English
polski
POMIAR


1. W normach grupy ISO 19100 – zbiór operacji mających na celu określenie wartości jakiejś wielkości.

2. W specyfikacjach OGC – zdarzenie związane z obserwacją, którego składnik ma wartość odpowiadającą wartości dotyczącej jakiegoś zjawiska rzeczywistego.
Pomiar jest najczęściej odniesiony do urządzenia pomiarowego i do procedury zastosowanej w celu wyznaczenia wartości, takich jak czujnik lub urządzenie obserwacyjne, procedura analityczna, symulacja lub jakieś inne obliczenia numeryczne. Wyróżnienie pomiarowe (measurement feature) wiąże wynik pomiaru z czasoprzestrzennym położeniem miejsca, gdzie pomiar został wykonany.

3. W modelu pojęciowym (patrz: model pojęciowy) języka GML (patrz: GML) – egzemplarz (patrz: egzemplarz) (wystąpienie) procedury do wyznaczenia wartości elementu naturalnego zjawiska, najczęściej z zastosowaniem instrumentu lub czujnika.
W modelach pojęciowych systemów geoinformacyjnych jest to specyfikowane jako typ wyróżnienia dynamicznego (dynamic feature), które ma składnik zawierający wynik pomiaru. Wyróżnienie pomiarowe (measurement feature) ma także położenie, czas i odniesienie do metody zastosowanej dla uzyskania wartości. Wyróżnienie pomiarowe wiąże wartość z położeniem i metodą lub instrumentem

bottom of page