top of page
English
METROPOLITAN AREA

516

polski
English
polski
OBSZAR METROPOLITALNY
obszar otaczający wielkie miasto, silnie z nim powiązany pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym.

bottom of page